Hallo!
 
Wij zijn Daan Strang en Steef de Ruijter en deze zomer ploggen wij samen de hele Nederlandse kust af! 
Nu denk je misschien, ploggen wat is dat? Ploggen is een combinatie van actief bezig zijn en plastic/afval opruimen!
 
In 2019 liep Steef al de hele Nederlandse kust af en daarmee is zij de enige vrouw die dit alleen deed! En in 2020 deed Daan dit ook als enige man in Nederland! Hij introduceerde toen ook zijn product de PlogSack!
 
Dit jaar gaan we samen ons land een beetje mooier maken. En dit doen we niet eenmalig want we liepen al een ‘warm-up’ editie van 6 dagen Beach Cleanups in mei!
 
Waarom wij dit doen?
Allereerst omdat wij hier heel blij van worden en dit onze manier is om de wereld een klein beetje mooier te maken. Daarnaast is bewustwording creëren rondom thema’s als plastic, afval en oceaanplastic een belangrijk doel. Wij denken dat een positieve ervaring zoals ploggen op het strand ervoor zorgt dat mensen geactiveerd worden om andere keuzes te maken in het dagelijks leven. #maakeenminiverschil!
 
Samen maken we de wereld een klein beetje mooier. Met genoeg mensen worden al deze miniverschillen uiteindelijk een MEGAverschil!
_______________________________________________
 
In Juli: Vanaf 22 Juli t/m 1 Augustus.
 
Daan loopt van Den Helder naar Scheveningen in 11 dagen én
Steef loopt van Cadzand naar Scheveningen in 11 dagen!
 
Op 1 augustus lopen zij elkaar tegemoet in Scheveningen.
22 strandetappes in 11 dagen; 2 etappes per dag.
Daarbij is nieuw: City Cleanups op vele plekken! Dit symboliseert de golf van bewustwording en opruimacties die wij hopen in te zetten.
Wij doen het strand. Doe jij ’t land? 
 
Steef doet’ t! en Daan doet ‘t! Doe jij ‘t ook?
Wij nodigen iedereen uit om ons te komen helpen. Dit kan natuurlijk bij ons op het strand maar wij moedigen het ook erg aan om zelf op pad te gaan want zwerfafval vind je overal! Ga bijvoorbeeld eens ploggen op je sportclub, langs de berm van de weg, in stadsparken, of simpelweg in de bosjes van een parkeerplaats of industrieterrein.
_______________________________________________
In Mei: de warm-Up Edition: 3 weekenden met 6 etappes!
We waren actief tijdens 6 dagen op: 1 & 2 Mei, 15 & 16 Mei en 29 & 30 mei. We hebben met ruim 240 vrijwilligers meer dan 1000 kilo afval opgeruimd van de 6 stranden! Dank allemaal voor jullie support!
_______________________________________________
Wij lopen voor het goede doel! Daarom kun je doneren. Alle donaties gaan dit jaar naar het WWF, en daarmee steunen wij onder andere de WWF projecten die werken aan een plastic-vrije zee! Donaties: www.kominactie.wnf.nl/team/bcut2021
_______________________________________________
 
Wil jij ons supporten of sponsoren? Dat kan! Neem daarvoor ajb even contact op met Daan via info@plogsack.com
Voor elke donatie en partnership doen wij graag wat terug. Afgelopen jaar waren er bedrijven en instellingen die als bedrijfsuitje meeliepen. Heel veel partners gaven én kregen social media aandacht en zetten hun marketing open voor deze actie, en er waren talloze partners als start en finish punt of verblijf en overnachting locaties. Ook was er product sponsoring, met name gericht op duurzaamheid. Ook dit jaar zien wij ernaar uit met zoveel mogelijk partners samen te werken.
 
Wij houden rekening met de COVID richtlijnen van het RIVM: Wij houden afstand en dragen een mondkapje wanneer nodig.
Voor meer info over ons ga naar:
 
 
 
 
Bezoek ook onze Socials op Instagram, Facebook, YouTube en LinkedIN: @PlogSack en @NATUURlijkmetsteef
_______________________________________________
Instructies #PloggingChallenge
1. Meld je aan op plogSack.com/events en kies voor de #PlogChallenge bij aanmelden. Alleen aanmeldingen maken kans op een prijs, maar je kan ook gewoon incognito meedoen NATUURlijk.
2. Trek je sportkleren aan.
3. Neem 30 minuten of meer om een leuke activiteit buiten te gaan doen. Fietsen, Joggen, Bootcampen, roeien, suppen, zwemmen, terwijl je naar je gym reist, you name it.
4. Ruim zoveel mogelijk zwerfafval op…
6. Stuur jouw inzending (filmpje/foto’s) naar info@plogsack.com en WIN! : Plastic vrije sportkleding van Iron Roots of een PlogSack afvalzak!
7. Maak er een feestje van met een speciaal voor jou gemaakt muzieksetje van Daan! Hij heeft twee 30 min opties klaar staan.

Hey!

We are Daan Strang and Steef de Ruijter and this summer we will be plogging the entire Dutch coastline together!

Now you may think, plogging what’s that? Plogging is a combination of being active and cleaning up plastic / waste!

In 2019 Steef already walked the entire Dutch coast and she is the only woman who did this alone! And in 2020 Daan was the only man in the Netherlands to do this! He also introduced the new trend Plogging with his own product the PlogSack!

This year we are going to make our country a little more beautiful together. And we will not do this just once, because we will already start with a small warm-up version in May!

Why we do this?

First of all, because this makes us very happy and this is our way of making the world a little bit more beautiful. In addition, creating awareness around themes such as plastic, waste and ocean plastic is an important goal. We believe that a positive experience such as plogging on the beach activates people to make different choices in their daily lifes. #MaakeenMiniVerschil (#MakeaMiniDifference) ! Together we can make the world a little bit more beautiful. With enough people, all these miniature differences will eventually become a MEGA difference!

_______________________________________________

In July: From July 22 to August 1.

Daan walks from Den Helder to Scheveningen in 11 days AND

Steef walks from Cadzand to Scheveningen in 11 days!

On the 1st of August they meet each other in Scheveningen.

22 stages in 11 days; 2 stages per day.

Steef does it and Daan does it! Will you do it too? We invite everyone to come and help us. This is of course possible with us on the beach, but we also encourage you to go out yourself because litter can be found everywhere! For example, go for a plog at your sports club, along the side of the road, in city parks, or simply in the bushes of a parking lot or industrial estate.

_______________________________________________

In May: the Warm-Up Edition: 3 weekends with 6 stages!

May 1 & 2, May 15 & 16 and May 29 & 30. We finished these days with over 240 volunteers and over 1000 kg of removed plastic and litter from the 6 beaches. Thank you for your support! 

_______________________________________________

We take into account the COVID guidelines of the RIVM: We keep our distance and wear a mouth mask when necessary. Together we aim for a cleaner country and a cleaner beach & sea.

This is not an event but an action and you can take action too!

We are collecting donations for charity!  Please help us with your donation. All donations this year will go to the WWF, and with that we support the WWF projects to make our oceans and sea plastic free!

Donations: click on the link on the right or go to www.kominactie.wnf.nl/team/bcut2021

Would  you like to support or sponsor us? This is possible! Please contact Daan via info@plogsack.com  or with Steef via Natuurlijkmetsteef@outlook.com. We enjoy doing give something in return for every donation and partnership. All ideas are welcome. Last year there were companies and institutions that joined and helped as a company outing. Many partners gave and received marketing and social media attention, and there were numerous partners such as start and finish points, accommodation locations. There was also product sponsorship! This year we look forward to working with as many partners as possible, so please sign up! All help is welcome and we are not just asking for funds! 

For more information about us go to:

www.plogsack.com

www.natuurlijkmetsteef.nl

www.targetearth.nl

and also visit our Socials on Instagram, Facebook, YouTube and LinkedIN: @PlogSack and @NATUURlijkmetsteef

_______________________________________________

Instructions #PloggingChallenge
1. Sign up at plogSack.com/events and choose the #PlogChallenge when signing up. Only registrations have a chance to win a prize, but you can also participate incognito NATURALLY.
2. Put on your sports clothes.
3. Take 30 minutes or more to do a fun outdoor activity. Cycling, Jogging, Bootcamping, rowing, paddleboarding, swimming, while traveling to your gym, you name it.
4. Clean up as much litter as possible …
5. Post this on your socials with for example: #PloggingChallenge #BCUT #makeaminidifference #PlogSack #lackoffestivals #BetheChange
6. Send your entry (video / photos) to info@plogsack.com and WIN! : Plastic free sportswear from Iron Roots or a PlogSack waste bag!
7. Enjoy some music with a free and specially made music set by Daan! He has two free 30 min options ready for you.  Enjoy!

-All-Time Classics: https: //soundcloud.com /…/ bcut-plogging-challenge-all …
-Fitness / House / Techno: https://soundcloud.com/…/daan-doet-t-plogging-challenge
Or choose a nice tune yourself!

AANMELDEN: Beach Clean-Up NL: The Wave editie 22 Juli – 01 Aug.  &  PloggingChallenge ! (APR- AUG) 

REGISTER: Beach Clean-Up NL: The Wave edition. 22 July – 01 Aug. &  PloggingChallenge ! (APR- AUG) 

Doneren & Supporten / Donate & Support: kominactie.wnf.nl/teams/BCUT2021

#PloggingChallenge April – Augustus: Join & win!

NIEUW! Vlog’s BCUT2021

Music #PlogChallenge All Time Classics (Picture Link)

Music #PlogChallenge Fitness/House/Techno (Picture Link)

Partners, supporters & sponsors Beach Cleanup NL 2021