Finished event!

  Join! / Doe mee!

PlogSack Plog Challenge
Ben jij van plan om in deze periode naar buiten te gaan?

Even wandelen, fietsen, sporten, of hiken bijvoorbeeld? Met het gezin even de natuur in, naar het park of gewoon in de stad? Doe mee met de PlogSack Plog Challenge.

Plogging betekent: het opruimen van zwerfafval terwijl je (sportief) buiten actief bezig bent! Wij dagen jou uit om in de aankomende periode tijdens jouw activiteit mee te doen met de Plog Challenge!

Tijdens de Plog Challenge ga jij zwerfafval opruimen. Neem hiervoor minimaal een half uur. Hoe je dit doet bepaal je zelf. Ons advies is om je er echt op in te stellen. Luister naar een lekker muziekje, doe een dansje; ga met je gezin, je klas of alleen! Maak er een feestje van. Er zijn ook prijzen te winnen!

1. De challenge/uitdaging is om minimaal 1 zak van 20 liter per persoon te gaan vullen met zwerfafval dat je onderweg hebt gevonden. Dat is ook precies wat er in de duurzame PlogSack afvalzak past! Welke zak je kiest bepaal je natuurlijk zelf maar weet dat je met de PlogSack en het Lightworker Harnas je handen vrij kan houden!

2. Registreer jezelf voor deelname op PlogSack.com/events

3. Maak er een feestje van!

4. Maak een foto of video van jouw activiteit! Hoe origineler, hoe beter!

5. Maak een foto van het afval dat je hebt gevonden.

6. Deel deze foto’s via jouw socials met de hashtag: #PlogSack , #plogchallenge en #Iplog

7. Mail jouw inzending naar info@plogsack.com als je wilt winnen!

8. De 3 meest originele inzendingen winnen een PlogSack Full package.

9. De 5 deelnemers met de meeste posts/deelnames winnen een losse duurzame PlogSack afvalzak. (1 per week)

10. De rest voelt zich gewoon goed omdat je goed bezig bent!

11. België en Nederland: Maak gratis gebruik van de WePlog app om vast te leggen waar je hebt geplogt. Zo zie je meteen welk gebied al in opgeschoond door anderen! Samen kunnen we zo alle straten in Nederland en België opschonen.

12. Je kan ook vastleggen wat je hebt gevonden in de app Litterati. Met deze data kunnen we zwerfafval bij de bron aanpakken!

13. Maak gebruik van deze aanbieding; hele PlogSack assortiment: 10% korting. Code: #Iplog

14. De PlogSack Plog Challenge loopt van zondag 18 Oktober t/m 22 November (5 weken)

PlogSack Plog Challenge
Are you planning to go outside during this next Covid period?
Want to go for a walk, cycle, play sports, or hike for example? With the family in nature, a visit to the park or just a walk in the city?

Join the PlogSack Plog Challenge.

Plogging means: cleaning up litter while you are being active outside! We challenge you to participate in the Plog Challenge during your activity in the coming period!

During the Plog Challenge you will clean up litter. Take at least half an hour for this. You decide how you do this. Our advice is to really prepare for it. Listen to some nice music, do a dance; go with your family, your class or alone! Enjoy doing good whilst feeling good. There are prizes to be won!

1. The Plot Challenge is to fill at least 1 bag of 20 liters per person with litter that you have found on the way. That is exactly what fits in the durable PlogSack waste bag! You decide for yourself which bag you choose, but know that with the PlogSack and the Lightworker Harness you can keep your hands free!

2. Register to participate at PlogSack.com/events

3. Enjoy your time outside!

4. Take a photo or make a video of your activity. Originality counts!

5. Take a picture of the trash you found.

6. Share these photos via your socials with the hashtag: #PlogSack, #plogchallenge and #Iplog

7. Mail your entry to info@plogsack.com if you want to win!

8. The 3 most original entries will win a PlogSack Full package.

9. The 5 participants with the most posts / entries win a separate durable PlogSack waste bag. (1 per week)

10. The rest just feel good because you are doing well!

11. Belgium and the Netherlands: Use the WePlog app for free to record where you have been plogging. This way you immediately see which area has already been cleaned up by others! Together we can clean up all streets in the Netherlands and Belgium.

12. You can also record what you have found in the Litterati app (international) With this data we can tackle litter at the source!

13. Take advantage of this offer; entire PlogSack offer: 10% discount. Code: #Iplog

14. The PlogSack Plog Challenge runs from Sunday October 18 to Sunday November 22 (5 weeks)

Finished Event

Op 19 September wordt het eerste ‘Circulair Beach Sport Event’ gehouden. Tijd: 13.00 tot 17.00

Geef je op en doe mee met hippe nieuwe strandsporten die ook een belangrijke boodschap willen uitstralen. Een positieve invloed hebben op het milieu. De sporten PULLKA, PlogSack en Beachaton spelen zijn een toffe manier om lekker actief en energiek bezig te zijn op het strand. En tegelijkertijd draag je bij aan een schone leefomgeving door zwerfafval op te ruimen van het strand en het indirect stimuleren van visnetten recyclen. De 19de is ook World Clean Up Day, dus ben je ook gelijk daar onderdeel van.

Ter afsluiting van deze actieve middag zijn we welkom bij The Shore: één van de meest duurzame strandtenten van Nederland! Onder het genot van een drankje hebben we een prijsuitreiking en vertellen de mensen van The Shore over hun drive om de kust te verduurzamen. Samen een toast op de toekomst! Voor de duurzame borrel bij The Shore vragen we een eigen bijdrage per deelnemer van € 5.

Schrijf je in via de website PlogSack.com/events.
Circulair Beach Sport Event wordt georganiseerd door PlogSack, PULLKA en Plastic Playgrounds in samenwerking met Trashure Hunt en The Shore Scheveningen. Het event is mede mogelijk dankzij de Green Deal Schone Stranden.

The 19th of September the first ‘Circulair Beach Sport Event’ will be organised. Time; 13.00 – 17 .00
Come and join new hip beach sports that also carry out a message. Positively impacting the environment. The sports PULLKA, PlogSack and Beachaton are a great way to enjoy an active, energetic day on the beach playing and having fun. But at the same time you can contribute to a clean environment by collecting waste from the beach and indirectly stimulate fishing net recycling. The 19th of September is also World Cleanup Day. By participating in the Circulair Beach Sport Event you are also participate for this initiative.
To close of the day we are welcome at The Shore: One of the most sustainable beach bar/restaurant in the Netherlands. While enjoying some drinks and snacks we will do the award ceremony and you can enjoy the story of how The Shor is trying to make the Dutch coast more sustainable.
For the drinks and the sustainable snacks ate The Shore we kindly ask you to pay a contribution of 5 euro.
You can subscribe by going to this website:
This event is organised by PULLKA, PlagSack, Plastic Playgrounds in collaboration with The Shore Scheveningen, Trashurehunt and Sick Plastic.
Supported by ‘Green Deal Schone Stranden’.

Deze actie is helaas afgelopen! Dank allemaal voor jullie positieve energie! 

Hallo!

Ik ben Daan en ik ga langs de hele Noordzeekust van Nederland lopen en plastic afval opruimen! Ik start vanaf zaterdag 8-8-2020 in Den Helder en ik eindig naar verwachting 23 dagen later op zondag 30-08-2020 in Cadzand. 23 etappes met iedere dag een ander start- en eindpunt.

Ik ben al jaren bezig met Beach cleanups en heb dit jaar mijn startup de PlogSack geïntroduceerd. Ik wil graag helpen om het bewustzijn te verhogen rondom plastic, zwerfafval, oceaanplastic en onze bijdrage als consument hieraan. We kunnen de wereld elke dag een klein beetje mooier maken.

Ook hoop ik hiermee steeds meer mensen te activeren en te laten inzien dat we allemaal kunnen helpen om de bestaande problemen op te lossen. Door op te ruimen en tegelijkertijd lekker actief te zijn. Goed voor jezelf, voor andere mensen en dieren en goed voor de planeet.

Ik ben de bedenker en oprichter van de startup Lightworker Now en het eerste zelf ontworpen product dat wij in de markt hebben gezet is de PlogSack.

Ik zal dan ook de gehele route dit product gaan gebruiken om het zwerfafval in te verzamelen. De rugtas gebruik ik om mijn spulletjes in op te bergen en waterflesjes in te doen. Ik weeg al het gevonden afval en ga vrijwillig de gehele kust schoonmaken. Ik zal niet alles op kunnen opruimen, maar elk stukje telt!

Noem het Trashpacken, Ploggen, Litter picking, Beach Clean-uppen, of gewoon zwerfafval opruimen tijdens de wandeling: het zijn allemaal begrippen die de wereld een klein beetje mooier maken en dat is het doel.

Wil je mij helpen? Dat kan!

Vele handen maken licht werk. Alleen ik heb maar twee handen! Wellicht wil jij ook een handje helpen?
Ik nodig elke dag mensen uit om mee te lopen. Inschrijven hiervoor kan via deze pagina en via facebook events. Een stukje of een etappe, wat je wilt! Ik ga dit doen per inschrijving en daarbij geldt: mogelijk een maximaal aantal mensen per dag en vol = vol. Hierbij houden we 1,5 meter afstand. Ik ga je natuurlijk niet tegenhouden om ook schoon te maken of het strand op te gaan, maar wellicht ligt er heel dicht bij jouw huis ook wel zwerfafval. Raap jij dit dan ook op?

AANMELDEN om mee te lopen en de agenda:

Dit kan via het formulier op deze pagina (verplicht)  of via

www.facebook.com/plogsack/events

Sponsoring

Ben jij een ondernemer of wil jouw bedrijf sponsoren?

Alle ideeën en contributies zijn welkom! Zo zoek ik in ieder geval op elke aankomstlocatie naar een plek waar ik even kan herstellen en verzamelen. Kan dit wellicht bij jou?

Wil jij mij sponsoren als bedrijf? Dit kan! graag zelfs! Neem daarvoor ajb even contact op via info@plogsack.com

Voor elke zakelijke donatie zet ik uw logo graag op mijn website. Verder zijn alle ideeën welkom en ik doe graag wat terug voor uw bedrijf! Denk hierbij aan zichtbaarheid, en het koppelen van uw bedrijfsnaam aan een goed doel! Kijk op www.PlogSack.com

Je kan me ook financieel steunen!

Ga dan naar https://gf.me/u/x94phk

Ik zamel via deze wijze ook graag geld in voor twee goede doelen die aansluiten op mijn wens voor minder afval in de natuur.

1. The Ocean Cleanup is een Nederlands bedrijf dat al jaren zeer succesvol actief met haar innovaties in het verzamelen van afval uit de oceanen en rivieren. Van alle donaties en sponsoring die ik hier verzamel zal 50% naar The Ocean Cleanup gaan, zodat zij door kunnen blijven groeien naar steeds meer oplossingen! www.theoceancleanup.com

2. Target Earth Foundation is een Nederlandse stichting en is al jaren actief in het volledig vrijwillig opzetten van Beach Cleanups. Zo wordt er elk jaar in Wijk aan Zee in Januari met ruim 150 man schoongemaakt en zijn er al cleanups geweest in meerdere landen! Deze stichting wil dit blijven doen en tegelijk groeien door op meer locaties te gaan organiseren. 50% van uw donaties en sponsoring zal dan ook naar deze stichting gaan om ze hierin aan te moedigen. www.targetearth.nl

nogmaals de link: https://gf.me/u/x94phk

Deze actie is volledig onafhankelijk georganiseerd door PlogSack en wordt niet gesponsord of ondersteunt door de hierboven genoemde twee organisaties. Wel zijn ze beide heel blij dat dit project gaat gebeuren. Dit project heeft geen winstoogmerk, maar heeft wel als doel het vergroten van bewustzijn en verhogen van de naamsbekendheid van alle partijen. Dit project is geen evenement. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Hello!

My name is Daan and I will walk over all of the the North Sea beaches of the Netherlands and clean up plastic waste! I do this from 8-8-2020 in Den Helder and I expect to finish 23 days later on 30-08-2020 in Cadzand.
Along the way I walk 23 stages and finish in a new place every day.

I’ve been doing beach cleanups for years and introduced my startup PlogSack this year. I would like to help raise awareness about plastic, litter, ocean plastic and our contribution as consumers. We can make the world a little bit more beautiful every day.

I also hope to witness an activation; it would be great if more and more people understand that we can all help to solve the already existing problems. By cleaning up! And be acctive at the same time. Good for yourself, for other people and animals and good for the planet.

I am the creator and founder of Lightworker Now and the first self-designed product that we have put on the market is the PlogSack. I will therefore use this product throughout the route to collect the litterI find. I will use the backpack to store my things and to carry my water bottles! I will weigh all the waste that I find whilst voluntary cleaning the entire coast. I will not be able to clean everything, but every piece counts!

Call it Trashpacking, Plogging, Litter picking, Beach Clean-up, or just cleaning up litter during a walk: these are all concepts that make the world a little bit more beautiful and that is the goal.

Would you like to help me? You can!

Many hands make light work. But I only have two hands! Perhaps you also want to lend a hand?
During the 23 day beach walk, every day I invite people to join. You can register for this via facebook events. Just a short bit, or a whole stage, whatever you want!
You will have to register for this and the following applies: There is limited availability per day and full = full. We will keep a distance of 1.5 meters.
Of course I’m not going to stop you from cleaning up or going to the beach, but maybe there is litter very close to your house! Will you pick this up too?

Register here on the form on this page (required) or via

www.facebook.com/plogsack/events

Sponsors

Would you like to sponsor me?

We are looking for Sponsors. please contact me through  the website  or info@plogsack.com

All ideas are welcome, I am happy to advertise your company, and connect your name to this charitable event!
I am looking for Beach restaurants and pavilions who would like to help. A place to meet up and start & finish each day! You will gain visibility and traffic!

I also would like to collect money for two charities that meet my wish for less waste in nature.

1. The Ocean Cleanup  is a Dutch company that has been very successful for years with its innovations in collecting waste from the oceans and rivers. Of all the donations and sponsorships I collect here, 50% will go to The Ocean Cleanup, so that they can continue to grow with more and more solutions!

2. Target Earth Foundation  is a Dutch foundation and has been active for years in setting up Beach Cleanups completely voluntarily. For example, every year there is a New years cleanup in Wijk aan Zee in January; with more than 150 people cleaning and there have already been cleanups in several countries! This foundation wants to continue to do this and at the same time grow by organizing at more locations. 50% of your donations and sponsorships will go to this foundation to encourage them.

This promotion is organized completely independently by PlogSack and is not sponsored or supported by the above two organizations. However, they are both very happy that this project is going to happen. This project is not for profit, but it aims to raise awareness and increase brand awareness of all parties. This project is not an event. We follow the guidelines of RIVM.

Register via Facebook Events

RIVM & Gedrag

Ik meld me hier aan voor de PlogSack Plog Challenge. Register for the Plog Challenge

Download We Plog app for BE end NL

Doneren & Supporten / Donate & Support

Vlog’s

Sponsors & Partners P logSack Beach Cleanup Tour 2020